Termíny bomitací na rok 2013

13.01.2013 16:46

Datum

Místo

17. 3. 2012

po skončení Valné hromady - Praha

2. 6. 2012

při klubové výstavě v Lysé nad Labem

květen - červen 2012

Morava, v případě dostatečného počtu zájemců

1. 9. 2012

při Klubové výstavě v Mladé Boleslavi

1.12.2012

hotel Populus, U Staré cihelny 2193/11, Praha 3

   

S přihláškou je nutno zaslat fotokopii Průkazu původu.
Bonitace v Praze začínají ve 13 hod. Bonitace v Lysé nad Labem a v Mladé Boleslavi budou zahájeny v průběhu výstavy – dle možnosti.

 


Dish

Sponsored by: Dish Network Deals